viernes, 27 de agosto de 2010

QUADERN DE CAMP

QUADERN DE CAMP

En què consistirà el nostre Quadern de camp?

Material: una llibreta o plagueta preferentment tamany petita. Pot esser una que ja tenguem usada i simplement li llevam les pàgines que no ens serveixen.

Com ho farem?: consisteix  en escriure lo que hem vist (observació i descripció) en les sortides, excursions, caminades...
Hem d'observar i fixar-nos en la fauna (aucells, mamífers, rèptils, aràcnids...) i en la flora  (arbres, arbusts, plantes...), també paisatges...


  1. Dia:

  2. Hora:

  3. Lloc:

  4. Descripció (ens pot ajudar veure el tema 10 i 11 del llibre)

  5. Dibuix o fotografia

domingo, 15 de agosto de 2010

MEDI 5è NOVEMBRE .TEMA 3 . POBLACIÓ I ECONOMIA DE LES ILLES BALEARS

QUÈ ÉS LA DENSITAT DE POBLACIÓ?

La densitat de població serveix per conèixer quants habitants viuen en un quilòmetre quadrat de superfície.
Per calcular la densitat de població d'un territori (un poble, una ciutat , un país...) dividim el nº d'habitants per la superfície. La densitat de població s'expressa en habitants per quilòmetre quadrat. (h./km2)
densitat de població= nº habitants/km2

nº habitants Illes Balears = 11030.650       superfície= 4.992 km2QUÈ ÉS UNA PIRÀMIDE DE POBLACIÓ?
La piràmide de població és un gràfic que represenhta la distribució de la població, segons l'edat i el sexe, d'un indret (ciutat, comunitat autònoma, país...) en un moment determinat.
Com és una piràide de població?
A l'eix vertical de la piràmide hi ha representats els grups d'edat en trams de cinc anys.
A l'eix horitzontal hi ha representades les dades de població d'homes i dones en xifres absolutes (milers, milions...) o en percentatges (%) sobre la població total.
El lloc i l'any que hi ha representats a la piràmide s'indica al títol.
Per què serveix una piràmide de població?
A partir de la lectura d'una piràmide podem conèixer les característiques de la població del lloc que hi ha representat.
Així, per exemple, podem conèixer el nombre de naixements de nins i nines; si hi ha molta població adulta o poca i també el nombre de persones grans.
EL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ

La població d'un lloc creix quan el nombre de naixements és més elevat que el nombre de defuncions. També quan augmenten els immigrants (gent que arriba) a diferència dels emigrants (gent que se'n va).

Evolució de la població a les Illes Balears.

Les causes principals del creixement de la nostra població són:
  1. Una mortalitat baixa i l'augment de l'esperança de vida.
  2. L'arribada d'immigració d'origen estranger.
  3. L'augment del nombre de naixements, en els darrers anys.

POBLACIÓ ACTIVA I NO ACTIVA

La població activa és la que fa o cerca una feina remunerada a qualsevol dels sectors econòmics (primari, secundari, terciari). Aquesta població pot estar ocupada (si treballa) o desocupada (població en atur).

La població no activa és la que no té una feina remunerada (infants, jubilats, discapacitats, mestresses de casa i estudiants).

PREGUNTES PER CONTESTAR

pàg. 39  (1-2)
pàg. 41 (1-2-3-4)

Practica competències bàsiques.
Consulta el llibre.
Pàgs. 52 i 53 (1-2-3-5)