lunes, 18 de octubre de 2010

TEMA 4 LA POBLACIÓ ESPANYOLA 6è Primària

LA POBLACIÓ ESPANYOLA

Espanya té uns 46 milions d'habitants. Aquesta població es distribueix de manera molt irregular al territori. A més, la població espanyola és majoritàriament urbana (viu en ciutats).

Característiques de la població espanyola.

LA NATALITAT

El creixement de la població és alt quan el nº de naixements és molt superior al de defuncions. I és baix quan disminueix el nº de naixements. Al nostre país la natalitat és baixa. Els motius són:

  • Incorporació de la dona al treball.
  • Retard de l'edat de matrimoni i maternitat.
  • Desig de garantir als fills l'educació i bones condicions de vida.
  • Habitatges poc espaiosos.
Els darrers anys, però, la població torna a créixer, en gran part per l'arribada de la població immigrant i per l'augment de naixements entre aquesta població.

LA MORTALITAT

La mortalitat de la població espanyola  va baixar, al llarg del segle XX, gràcies a una millor alimentació, sanitat i desenvolupament econòmic.
També  és  molt important la disminució de la mortalitat infantil (esment i alimentació dels nadons i millorament dels parts).

L'ESPERANÇA DE VIDA

Anomenam esperança de vida a la mitjana d'anys que pot arribar a viure una persona.
La disminució de la mortalitat infantil i l'augment del nombre d'anys de vida de les persones ha afavorit que l'esperança de vida sigui cada vegada més gran.
La disminució de la natalitat i l'augment de l'esperança de vida han generat un envelliment de la població espanyola.

El nombre d'habitants.

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA

La població espanyola va créixer notablement al llarg del segle XX.
Des del començament del  segle XXI, s'ha anat produint un període de creixement. Així, entre els anys 2000 i 2008, la població s'ha incrementat en gairebé 6 milions de persones.
Actualment, Espanya té més de 46 milions d'habitants.
LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERA

Espanya s'ha convertit en un país receptor d'immigrants.
Espanya és actualment, el país de la Unió Europea que rep un nombre más gran d'immigrants.

La població espanyola i el treball.

LA  POBLACIÓ ACTIVA

Anomenam població activa a la que té una ocupació remunerada o que cerca feina. És a dir, formen part de la població activa tant les persones que treballen com les que estan en atur.

ELS SECTORS D'ACTIVITAT

Només el 4% de la població activa fa feina al sector primari. Destaquen les activitats agràries; la pesca també ocupa molt poca població.
Dins el sector secundari el 13,3 % de la població activa està ocupat en la indústria i el 13,1 %  en la construcció.
Actualment, el 69,6 % de la població activa espanyola treballa al sector terciari. Destaquen el turisme, el comerç i els servicis públics (sanitat, educació, funcionaris...).

Aquestes dades canvien constantment.

POBLACIÓ NO ACTIVA

La població no activa és aquella població de més de 16 anys que no poden treballar o que no fan una activitat remunerada: (estudiants, mestresses de casa, jubilats i persones amb discapacitats determinades).


EXERCICIS

PER CONTESTAR

Pàg. 69 (1-2-3-4)
Pàg.71 (3-4)
Pàg.73 Per observar  (1-2-3-4)
Pàg. 75 (1-4)
Pàg. 76 Completa un resum
Pàg. 77 Elabora una enquesta de població

Practica competències bàsiques:

Pàg. 78 (1)
Pàg. 79 (3-4)

viernes, 15 de octubre de 2010

TEMA 3 CLIMA I VEGETACIÓ D'ESPANYA 6è

PREGUNTES PER CONTESTAR AL TEU QUADERN

Per interpretar:  Pàg. 48 (1-2-3)
Per contestar:     Pàg. 49 (1-2-3)
                             Pàg. 51 (1-2-3)
                             Pàg. 53 (1-2)
                             Pàg. 55 (1-2)
                             Pàg. 57 (1-2)
                             Pàg. 59 (1-2)
                             Pàg 61 (1-2)

Completa el resum: Pàg 62

Practica competències bàsiques:   Pàg. 64 (1-2-3)
                                                          Pàg. 65 (4-5)