viernes, 26 de octubre de 2012

ANDALUSIA (MAPA POLÍTIC)


ANDALUSIA (MAPA FÍSIC)


LES COLONITZACIONS FENÍCIA I GREGA (Segles VI-VIII a. C)


LA DIFUSIÓ DEL CRISTIANISME


ELS POBLES BÀRBARS


L'IMPERI BIZANTÍ (SEGLE VI)


ELS REGNES GERMÀNICS (SEGLE VI)


LA FI DE L'IMPERI ROMÀ (INVASIONS GERMÀNIQUES SEGLE V)


HISPÀNIA ROMANA


LES GUERRES PÚNIQUES (ELS ROMANS CONTRA ELS CARTEGINESOS)


ECONOMIA I COMERÇ A L'IMPERI ROMÀ


ETAPES DE L'EXPANSIÓ DE L'IMPERI ROMÀ


LA PENÍNSULA ITÀLICA (L'EXPANSIÓ DE ROMA)