martes, 28 de febrero de 2012

TEMA 14 (13 del llibre). LA REPRODUCCIÓ DELS ANIMALS

La reproducció sexual. La fecundació


LA REPRODUCCIÓ SEXUAL EN ELS ANIMALS


En la majoria d'animals la reproducció es sexual.

  • L'aparell reproductor dels mascles comprèn els testicles, que fabriquen els espermatozoides, i els conductes espermàtics, per on els espermatozoides surten a l'exterior.
  • L'aparell reproductor de les femelles comprèn els ovaris (que fabriquen òvuls) i conductes ovàrics, que comuniquen els ovaris amb l'exterior.
Els mascles i les femelles solen diferenciar-se pel color i la mida.
En algunes espècies trobam animals hermafrodites (que són mascles i femelles a la vegada; tenen testicles i ovaris) Exemples: caragol i cucs de terra.LA FECUNDACIÓ


La fecundació pot ser interna (dins el cos de la femella) o externa (fora del cos de la femella).


La fecundació interna
Propi dels animals terrestres, mamífers i rèptils aquàtics, també taurons i rajades. El mascle introdueix els espermatozoides en l'aparell reproductor de la femella durant la còpula.


La fecundació externa
Es produeix dins l'aigua, on els espermatozoides que expulsa el mascle fecunden els òvuls expulsats per la femella. Aquesta fecundació és pròpia de gairebé tots els animals aquàtics, des dels peixos fins a les esponges.


El desenvolupament de l'embrió


Un cop s'ha format el zigot, comença a dividir-se, a créixer i es transforma en embrió. Després d'un temps, ja deseenvolupat, neix.


ELS ANIMALS OVÍPARS


En la majoria dels animals, el zigot es converteix en embrió din d'un ou.
Un ou és una estructura arrodonida, produïda per la femella, que envolta el zigot i el protegeix. A més, conté l'aliment que aquest necessita per convertir-se en un embrió.


Alguns ous són molt simples com el dels peixos i amfibis (formats per l'embrió i un embolcall gelatinós).


En els rèptils i els aucells, l'ou consta del vermell i del blanc, que proporcionen aigua i aliments a l'embrió, i la closca que protegeix l'embrió.


Tots els animals que se reprodueixen per ous s'anomenen ovípars.


ANIMALS VIVÍPARS


En els animals vivípars, l'embrió es desenvolupa dins el cos de la mare i n'obté l'aliment que necessita per créixer.


El període durant el qual l'embrió està dins de la mare abans de néixer rep el nom de gestació. Aquesta varia segons l'espècie, des d'unes quantes setmanes a uns quants mesos. Les cries ja surten perfectament formades a diferència dels ovípars.


Tots els mamífers són vivípars, alguns rèptils com  l'escurçó ("víbora") i molts de taurons.
El desenvolupament i l'esment (cura) de les cries


EL DESENVOLUPAMENT DE LES CRIES
  • desenvolupament directe= els nounats s'assemblen molt als seus pares i només necessiten créixer una mica per arribar a adults.
  • desenvolupament directe= els nounats són molt diferents als pares i han  de passar per diversos canvis per arribar a adults. El conjunt de canvis rep el nom de metamorfosi (amfibis i majoria d'insectes).

L'ESMENT O CURA DE LES CRIES

Alguns animals abandonen els ous a la seva sort després d'haver-los post (com rèptils, amfibis). Però n'hi ha d'altres que tenen esment o cura de les cries, un cop han nascut ( com aucells, mamífers i alguns insectes com les abelles).


La reproducció asexual
En aquest tipus de reproducció no hi intervenen dos éssers vius de la mateixa espècie, sinó només un. En la reproducció asexual, una part del cos de l'animal es desenvolupa fins a formar un nou individu.
  • escissió= l'animal es divideix en dos o més fragments, cadascuns dels quals regenera (torna a treure) la part o parts que li falten per ser complet. (estrella de mar, coa de dragó, etc)
  • gemmació= al cos de l'animal s'hi forma un bony, anomenat gemma. Aquesta gemma va creixent fins que se separa i a partir d'ella se desenvolupa un nou individu. Exemples són el corall i les hidres.

PREGUNTES PER CONTESTAR SOBRE EL TEMA

Plana 199 del llibre. Per contestar  (1-2)
  "      201 del llibre. Per contestar: (1-2-3-4-5-6)
Plana 203 del llibre Per investigar : (1)
  "      203 del llibre. Per contestar: (2-3-4)
  "      204   "    "    . Per pensar: (1-2)
  "      205   "    "    . Per observar : (1)
Plana 205    "    "   . Per contestar: (1-2-3)
  "      206  Completa el resum


PRACTICA COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Plana 208 del llibre: (1-2-3)
Plana 209 del llibre: (1)


No hay comentarios:

Publicar un comentario